Behandling

Behandlingen af whiplashskader kan ske på mange forskellige måder og der er ikke bevis for at nogen bestemt model skulle være andre overlegen. Nyere forskning fra Danmark har ikke kunnet finde nogen signifikant forskel imellem flere forskellige behandlingstiltag.

Der er dog en vis evidens for at tværfaglige tiltag giver det bedste resultat. Som udgangspunkt må det altid være den enkelte patient der er i centrum hvor fokus er på den enkeltes problemer. Udfra en grundig undersøgelse og udredning skulle det være muligt i samråd med patienten at opnå en fælles forståelse af problemets karakter og hvad der både kan forventes af effekt og kræves af indsats fra alle parter.

Ved en tværfaglig indsats kan man udnytte de kompetencer de forskellig sundhedsprofiler tilbyder, herunder ofte med et tæt samarbejde med den praktiserende læge og/eller den praktiserende kiropraktor som tovholder.

 

 

Læs mere om:

Klik for at besøge