Behandling kiropraktisk behandling

Kiropraktoren har som lægen kompetence og kvalifikation til at undersøge og fastslå diagnosen for hvad der er sket. Ligeledes kan kiropraktoren udfra de kliniske fund og diagnosen fastlægge og iværksætte et behandlingsforløb der kan indeholde flere forskellige behandlingsmodeller.

Den kiropraktiske behandling er meget nuanceret og indeholder blandt andet elementer af manipulationsbehandling, bløddelsbehandling, massage, rehabilitering igennem træning, rådgivning og vejledning. De fleste kiropraktorer er vant til at behandle whiplashpatienter og har derigennem kendskab til de behov og muligheder der er for at opnå et optimalt og hensigtsmæssigt behandlingsforløb.

Kiropraktoren kan som lægen stå som tovholder i forhold til behandlingen, evt. i samråd med den praktiserende læge der kan varetage henvisninger og medicinering.

Den kiropraktiske manipulationsbehandling bør udelukkende foretages af dertil kvalificerede personer. Kiropraktoren er autoriseret og virker under Sundhedsloven.

 

Kiropraktorens kvalifikationer;
- kandidatuddannelse
- gennemførelse af turnusforløb
- autorisation fra Sundhedsstyrelsen
- klinisk diagnoseret
- selvstændigt behandlingsforløb
- begrænsede henvisningsrettigheder
- tilladelse til røntgenundersøgelse og røntgendiagnostik
- udformning af attester til forsikring og offentlig myndighed
- diverse postgraduate uddannelser, kurser og phd-forløb

Klik for at besøge