Behandling lægelig behandling

Der er mange former for lægelig behandling af whiplashskader. Lægen er kompetent og kvalificeret til at undersøge og fastslå diagnosen for hvad der er sket og kan ud fra de kliniske fund og diagnosen fastlægge et behandlingsforløb.

Lægen er den person der konsulteres først i de fleste tilfælde, henholdsvist på skadestuen eller hos den praktiserende læge. Ofte vil lægen være tovholder i forhold til behandlingsplanen hvor der ofte involveres andre behandlergrupper. Lægen selv varetager henvisninger og medicinering såvel som eventuelle specialiserede behandlingstiltag.

For whiplashpatienter kan der være behov for længerevarende medicinering omend dette oftest blot virker kortvarigt lindrende på symptomerne. Egentlig kirurgisk behandling (operation) er sjældent aktuelt, men mange konsulterer en speciallæge (ortopædkirurg, neurokirurg eller reumatolog) med henblik på opfølgende undersøgelse, eventuelt skanning o.l. og en speciallæge udtalelse. Lægen er autoriseret og arbejder i overensstemmelse med Sundhedslovens regler.

 

Lægens kvalifikationer;
- kandidatuddannelse fra universitet
- gennemførelse af turnusforløb
- autorisation fra Sundhedsstyrelsen
- eventuel speciallægeuddannelse
- klinisk diagnoseret
- henvisningsrettigheder
- ordinationsret (receptudskrivning)
- selvstændige behandlingsforløb
- udformning af attester til forsikring og offentlig myndighed
- diverse postgraduate uddannelser, kurser og phd-forløb

 

Klik for at besøge