Behandling psykologisk behandling

Psykologen har en ganske særlig indfaldsvinkel til behandling af whiplashskader idet fokus ikke er på at identificere vævsskader og biomekaniske forstyrrelse i kroppens muskler og led, men nærmere er rettet imod at bidrage patienten med redskaber til at opnå en bedre forståelse af kroppens respons og muligheder for at ændre det "mentale billede" af smerterne.

Den psykologiske konsultation har som udgangspunkt ikke til formål at lære patienten at lære at leve med smerter og affinde sig med en ringere livskvalitet. Tværtimod så kan erfarne psykologer bidrage fantastisk meget til den enkelte patients mentale overskud hvilket ofte er sat på en hård prøvelse.

Behandlingen hos en psykolog kan være henvist af den praktiserende læge eller man kan kontakte psykologen uden henvisning. Psykologerne kan videreuddanne sig indenfor forskellige specialer, hvor neuorpsykologien er mest relevant i forhold til whiplashskader.

Autorisationsordningen sikrer et højt psykologfagligt niveau blandt autoriserede psykologer.

 

Psykologens kvalifikationer;
- kandidatuddannelse fra universitet
- gennemførelse af turnusforløb
- autorisation fra Psykolognævnet
- selvstændige behandlingsforløb

     
Klik for at besøge