Behandling tværfaglig behandling

Som det fremgår af de forskellige sider vedrørende behandlingstilbud så dækker de forskellige faggrupper i sundhedssektoren over en bred vifte af kompetenceområder.

Det har vist sig at brede behandlingsforløb hvor kommunikation, dialog og respekt behandlerne imellem og i forhold til patienten giver de bedste behandlingsforløb.

Det er dog ikke sådan at alle whiplashpatienter vil have brug for storstilede behandlingsforløb, men i særlige tilfælde hvor de kliniske fund eller symptombilledet er specielt omfattende kan det ofte være hensigtsmæssigt at inddrage flere syn på problemet. Hvis dette sker kræver det dog at der findes en tovholder som bevarer et overblik over behandlingsforløbet så patienten ikke "kører sur" i krævende behandlinger.

Hos de fleste whiplashpatienter sker der nok allerede en form for tværfaglig eller multidisciplinær behandling idet der som oftest benyttes ikke blot én behandlingsmodel til afklaring af problemet.

 

Tværfaglige kvalifikationer;
- dækker flere sundhedsfaglige områder
- smidiggør samarbejde imellem de forskellige behandlere
- udnytter de forskellige behandleres særlige kompetenceområder
- hensigtsmæssige behandlingsforløb
- tidsbesparende?
- omkostningsbesparende?

Klik for at besøge