Epidemiologi - antal nye whiplash skader

Antallet af nye whiplashskader (incidensraten) per år kendes ikke med sikkerhed noget sted i verden.

I Danmark registreres antallet af personskader fra politirapporterede trafikulykker i Danmarks Statistik, men da langt de fleste whiplashskader sker ved ulykker hvor der ikke optages politirapport så kendes tallet ikke derfra.

Fra skadestueopgørelserne findes der heller ingen præcise tal. En skadestueundersøgelse på Odense Universitetshospital viste i år 2000 at ca. 50% af personer udsat for en trafikulykke klagede over nakkesmerter. Da nakkesmerter er det hyppigst forekomne symptom efter en whiplashskade kan dette måske fortælle noget om incidensen.

Vores viden om incidensraten afhænger altså i høj grad af hvordan vi registrerer og indsamler data. Dette forhold er i den grad synligt når vi ser tal fra udlandet hvor der i nogle lande "slet ikke findes whiplash" imens man i andre lande har en høj incidensrate. Uden tvivl vil man risikere at pådrage sig en whiplashskade hvor som helst man befinder sig i verden - risikoen er næppe geografisk betinget!

 

Estimeret incidensrate
- nye whiplashskader årligt
(antal pr. 100.000 indbyg. pr. år)

Danmark: 120
Sverige: 175
"Vesten": 300

England: 417
Canada: 70-700

USA: 1.172

Disse tal er ikke direkte sammenlignelige pga. forskellige definitioner af akut whiplashskade og kilde for dataindsamling

 

Formodentlig pådrager omkring 15.000 danskere sig en whiplashskade hvert år

Klik for at besøge