Epidemiologi - invaliditet og erhvervsevnetab

Antallet af personer der lider af kronisk whiplashsyndrom i en sådan grad at det virker invaliderende og dermed påvirker erhvervsevnen kendes ikke med sikkerhed.

I Danmark er der foretaget flere undersøgelser der har fundet erhvervsevnetab hos 5-20% af de oprindeligt tilskadekomne.

Enkelte studier (bl.a. "Litauen studierne") har ikke fundet tab i erhvervsevne eller kroniske symptomer hos de undersøgte - men disse studier lever ikke op til anerkendt videnskabelig standard og kan ikke antages at være retvisende.

Invaliditet er et udtryk for graden af de kroniske smerter/symptomer en whiplashpatient kan have. Påvirkningen af erhvervsevnen afhænger i mange tilfælde af hvilket erhverv man bestrider og derfor må man vurdere det eventuelle erhvervsevnetab individuelt for den enkelte person.

Til dette formål har vi i Danmark Arbejdsskadestyrelsen der ved hjælp af deres konsulentarbejde fastsætter erhvervsevnen og méngraden for den enkelte person. Tillige kan disse udtalelser anfægtes eller afprøves i det retslige system. Fra det offentlige system (kommunen og sociale myndigheder) kan man iværksætte skræddersyede arbejdsprøvningsforløb og revalideringsforløb til at finde frem til hvilke belastninger den enkelte patient kan holde til i forhold til erhvervsevnen.

 

Estimeret procentdel af invaliderede whiplashpatienter
(antal i % af oprindeligt skadede)

Danmark: 5-20 %
Sverige: 4-5 %
England: 7-12 %
Schweiz: 7 %

Disse tal er ikke direkte sammenlignelige da invaliditet og tidspunkt for fastsættelsen er defineret forskelligt i studierne

 

Omkring 10 % af de oprindeligt tilskadekomne vil få erhvervsevnetab og invaliderende symptomer

Klik for at besøge