Epidemiologi - antal med kroniske whiplashsmerter

Antallet af kroniske whiplashpatienter (punkt-prevalensraten) til et givet tidspunkt kendes ikke med sikkerhed noget sted i verden.

I Danmark har vi ikke en præcis registrering af antallet af personer der lider af vedvarende symptomer efter en whiplashskade.

Besværlighederne med at få et samlet overblik skyldes flere forhold, men især at man som en person med kroniske smerter ikke nødvendigvis har de samme behandlingsbehov, behov for kommunale ydelser og/eller juridiske/forsikringsmæssige behov. Vi kan derfor ikke få et prævist prevalenstal ved at spørge disse steder.

Desuden ved vi at mange patienter ikke konsulterer egen læge men måske foretrækker anden form for behandling, såsom kiropraktor, fysioterapeut, alternativ behandling, massage, eller slet ingen behandling. Det er også vidt forskelligt hvilke behov der vil være for hjælp fra kommune og sociale myndigheder (til for eksempel revalideringsforløb og lignende) og angående de mere forsikringsmæssige og retslige forhold er det også uvist hvor mange af de tilkadekomne der vælger at anmelde en skade.

 

Estimeret procent med kroniske whiplashsmerter
(antal i % af oprindeligt skadede)

Danmark: 59%
Sverige: 36%

England: 66 %
Schweiz: 18-34%

Disse tal er ikke direkte sammenlignelige blandt andet pga. forskellige tidsintervaller (måneder til år), påkørselsretninger og idet kroniciteten er defineret forskelligt i studierne

 

Et sted imellem 25-50% af de oprindeligt tilskadekomne vil udvikle vedvarende symptomer af ganske forskellig karakter

 

Klik for at besøge