Epidemiologi - risikofaktorer for akut whiplashskade

Der findes en lang række faktorer (variable) der har betydning for om man kommer til skade eller ej i en given trafikulykke.
Ud over disse relativt veldefinerede risikofaktorer så er den største faktor nok den biologiske variation. Den biologiske variation er unik for hver enkelt individ og er i denne forbindelse ment som udtryk for den enkelte persons iboende profil i ulykkesøjeblikket under hensyntagen til for eksempel genetik, livsstil, slid, belastningsevne og psyke. Alle disse faktorer spille ind og bevirker at hver enkelte person vil respondere forskelligt på en i øvrigt fuldstændigt identisk ulykke (hvis det var muligt at duplikere en sådan hvilket det ikke er).

Der til kommer den traumatologiske variation som er et udtryk for den forskelligartethed der altid er til stede imellem hver enkelt trafikulykke (se mere under traumemekanismer)

 

Risikofaktorer for akut skade:

Veldefinerede faktorer:
- påkørsel bagfra
- køn (kvinde)
- uforberedthed (uventet påkørsel)
- rotation af hovedet i påkørselsøjeblikket
- hoved-nakke geometri til nakkestøtte

Mulige faktorer:
- alder
- forsædepassager
- anhængertræk
- påkørselshastighed
- hastighedsændring


Klik for at besøge