Whiplashskader den akutte whiplashskade

Efter et whiplashtraume kan der opstå akutte symptomer. Disse symptomer er hyppigst forekomne i form af nakkesmerter, smerter i skulderåget og hovedpine.

Hvis man udvikler akutte symptomer er det vigtigt at søge læge eller kiropraktor (sundhedsfaglige personer med ret til primær diagnostik) for at få undersøgt om man er kommet til skade. Man anbefaler generelt kontakt direkte efter ulykken for at kunne diagnosticere og eventuelt iværksætte fornødne behandlingstiltag snarest muligt.

På samme måde som nogen sammenligner whiplashskaden med en forstuvet ankel så vil man også undersøge og behandle den forstuvede ankel hurtigst muligt efter skaden mhp. den bedst mulige ophelning. Derfor skal der søges undersøgelse og eventuel behandling, råd og vejledning.

 
 
Er der udtalte symptomer eller symptomer på hjernerystelse (f.eks. kvalme, opkastninger, bevisthedstab, svimmelhed og desorientering) skal man kontakte læge med det samme
 
Klik for at besøge