Whiplashskader den kroniske whiplashskade

Hvis man udvikler akutte symptomer efter et whiplashtraume så er der en risiko for at man med tiden vil bevare en grad af symptomer.

Det er heldigvist ikke alle der får kroniske symptomer (kronisk whiplashsyndrom). Hvem der får langvarige symptomer kan ikke vides på forhånd. Der er en række faktorer der påvirker risikoen for at udvikle langvarige symptomer (se under TAL).

Man ved desværre heller ikke hvad der kan gøres for at undgå at man udvikler kroniske symptomer. En helt naturlig indsats er at få iværksat diagnostiske undersøgelser tidligt i forløbet og eventuelt behandling for at begrænse den første fase af det akutte forløb. Derigennem kan man stimulere hurtig ophelning og reetablering af funktionsniveau og belastningsevne.

Har man haft langvarige symptomer kan der stadig ske forandringer med forbedret livskvalitet og smertelindring. For patienter med flereårige invaliderende symptomer aftager forventningerne til fuldstændig helbredelse desværre i de fleste tilfælde til trods for nye behandlingstiltag.

 
 

Hvis man udvikler langvarige symptomer er det vigtigt at have en god forståelse af problemet - denne kan du få hos din læge, kiropraktor eller fysioterapeut

 

Eller på disse links

 
Klik for at besøge