Whiplashtraumet Påvirkninger af den påkørte bil

Ved en påkørsel bagfra sker der en række bevægelser og påvirkninger af de implicerede biler - også kalder interaktion.

Forskning foretaget med crashtests af biler ved lave hastigheder har vist hvordan forskellige biler opfører sig forskelligt i en given kollision (ulykke). Selv den samme bil vil reagere forskelligt på nærmest identiske kollisioner idet utrolig mange faktorer har indflydelse på den præcise respons.

Man ved at mange biler tåler en påkørsel lige bagfra med omkring 10-15 km/t (påkørselshastighed) uden nævneværdig materiel skade på bilen. Men faktisk er det sådan at ved en given kollisionshastighed (ved lav hastighed) er det bedst hvis der er deformation af bilerne for derved overføres der relativt mindre energi til passagereren.

Det er nogle gange muligt at foretage retrospektive undersøgelser der kan give en idé om størrelsen af bilens påvirkning omend disse oftest er behæftede med store usikkerheder. Ved de fleste trafikulykker der medfører en whiplashskade er der ringe materiel skade og der foretages næsten aldrig detaljerede opmålinger og indsamling af data der er nødvendige for en korrekt efterfølgende analyse.

 

Påvirkning af bilen afhænger bl.a. af;
- kollisionshastigheden
- påkørselsretningen og vinkling af bilerne
- hastighedsændringen af bilen
- stødtiden (kollisionstiden)
- interaktionen imellem bilerne
- vejunderlaget
- nedbremsning

Klik for at besøge