Whiplashtraumet Påvirkninger af passagererne

Under et klassisk whiplashtraume (påkørsel bagfra) kan der ske en række veldefinerede bevægelser og påvirkninger af passagererne.

En del af den forskning der foretages involverer crashtest af biler ved lave hastigheder hvorved traumemekanismerne af passagererne kan undersøges under hensyntagen til deres sikkerhed i forbindelse med testen.

Under en typisk påkørsel bagfra vil de påkørte personers halshvirvelsøjle kunne udsættes for en paradoks bevægelse hvorved der sker pludselig påvirkning nakkens led også kaldet ”segmental patofysiologisk bevægelse”. Endvidere sker der en påvirkning af resten af rygsøjlen særligt i form af kompression.

Det er med andre ord hele kroppen der udsættes for en kraftpåvirkning hvilket kan forklare hvorfor der ofte klages over symptomer fra andre steder end kun i nakken.

Til trods for at man efterhånden har god indsigt i hvordan man som passager påvirkes i en bil der påkøres bagfra så er der fortsat store usikkerheder. Det er nemlig sådan at alle trafikulykker hver især er helt unikke og udtryk for præcis de omstændigheder der var til stede i det givne tidspunkt.

 

Det er ikke muligt at beregne præcis hvilken kraftpåvirkning man som person har været udsat for i en given trafikulykke uden at der foreligger meget detaljerede opmålinger og dataindsamling

Klik for at besøge